Koulutus

Erikoistuin maisterivaiheessa tekniikan ja talouden kääntämiseen kieliparissa saksa–suomi. Sivuaineina opiskelin muun muassa kauppatieteitä, Itä-Aasian tutkimusta, yhteiskuntatieteitä sekä venäjän ja espanjan kieltä. “Normaalien” yliopistokurssien lisäksi opettajani pyysi minut mukaan työelämäprojektiin, jossa käänsimme historiaan sijoittuvaa saksalaista sarjakuvaa, ja käännökset tulivat nähtäville näyttelyyn Tampereen pääkirjastoon. Pro gradu -tutkielmani käsitteli tuotenimien kääntämistä.

Opiskelin vuoden kiinan kieltä ja kulttuuria kiinalaisessa yliopistossa Nanjingissa. Päivittäisten kiinan kielten tuntien lisäksi opinto-ohjelmaan kuului paljon kulttuuritunteja, muun muassa kalligrafiaa, kiinalaisia käsitöitä, kiinalaista maalausta, kungfua, taijia, Kiinan historiaa sekä tee- ja ruokakulttuuria. Pakollisten tuntien ulkopuolella harrastin myös esimerkiksi perinteistä kiinalaista tanssia. Yliopistossa oli ulkomaalaisia oppilaita enimmillään viisi, joten “vaihtarikuplan” sijaan pääsin todella paneutumaan kiinalaiseen yliopistoelämään. Käytin kiinan kieltä päivittäiseen asiointiin ja suoritin vaihtovuoden aikana myös HSK4 -tasotestin. Vuoden aikana sain myös paljon kiinalaisia kontakteja ja opin ymmärtämään kiinalaista kulttuuria pintaa syvemmin.

 

Kandidaatin tutkintooni kuului saksan kielen käännös- & tulkkauskursseja, suomen kielen opintoja, saksankielisen alueen kulttuuriopintoja sekä kieliopintoja. Valinnaisina opintoina opiskelin kauppatieteitä, espanjaa, venäjää sekä ylimääräisiä saksankielisiä kursseja, kuten saksalaista talousviestintää.

Työkokemus

Perustin oman käännöstoimiston valmistumiseni jälkeen kesällä 2019 ja siitä lähtien olen tehnyt käännöksiä käännöstoimistoille ja suorille asiakkaille. Olen tehnyt käännöksiä eniten saksasta ja englannista suomeen, mutta osaan myös kiinaa, espanjaa ja ruotsia, joista pystyn tekemään käännöksiä suomen kielelle. Olen erikoistunut asiateksteihin, erityisesti tekniikan ja talouden alojen teksteihin, mutta teen mielelläni myös muiden alojen käännöksiä. Käännösten lisäksi olen oikolukenut suomenkielisiä tekstejä.

 

Vastaan Särkänniemen peli- ja myymälätoiminnoista kollegoideni kanssa. Työhön kuuluu muun muassa rekrytointi, kesätyöntekijöiden koulutus, työvuorosuunnittelu, tilausten tekeminen ja sidosryhmien kanssa kommunikointi. Työ on opettanut minulle muun muassa esimiestaitoja, täsmällisyyttä sekä kiireessä ja paineen alla työskentelyä. Peli- ja myymälävastaavan työssä on ollut myös hyötyä opiskelutaustastani, sillä työssä olen kirjoittanut ja oikolukenut työohjeita, käynyt sähköposti- ja puhelinkeskusteluja ulkomaisten toimittajien kanssa englanniksi ja saksaksi sekä huolehtinut pelien ja myymälöiden asiakasviestinnästä.

 
 

Pelien ryhmävastaavan tehtäviin kuului esimerkiksi pelien kesätyöporukan ryhmäyttäminen, pelimyyjän työhön perehdyttäminen ja hyvänä esimerkkinä toimiminen, pelipalkintojen varastojen järjestely, pelipalkintojen riittävyyden tarkkailu ja muiden pelimyyjien tauottaminen. Työ opetti vastuuta ja lisäksi monenlaisia sosiaalisia taitoja, sillä päivittäin olin tekemisissä aktiivisesti niin työkavereiden kuin asiakkaidenkin kanssa. Kehitin paljon myyntitaitojani ja kulloiseenkin tilanteeseen sopivaa pelisilmää.

 

Vedin kevätlukukauden espanjan kerhoa ala-asteikäisille. Opettamisessa käytettiin Adobe Connect -verkkoympäristöä. Opetusta oli kerran viikossa tunnin verran. Opettamisen lisäksi työhön kuului luonnollisesti oppituntien valmistelu sekä erilaisten teknisten työkalujen käytön opettelu. Käytin opetuksessa erilaisia pelejä, leikkejä, videoita ja lauluja, ja kielen alkeiden lisäksi tutustuimme joka tunti yhteen espanjankieliseen maahan. Työskentelen mielelläni lasten kanssa ja kauden lopussa sain lapsilta paljon hyvää palautetta kerhosta.

 

Joulutorimyyjien työhön kuului muun muassa aktiivinen myyntityö, inventaariolaskennat, myyntipöydän siistiminen ja somistaminen sekä kassan laskeminen. Myyntityö tapahtui luonnollisesti saksaksi, joten työ vaati hyvää saksan taitoa. Toriympäristössä oli tärkeää erottua kilpailijoista erinomaisella asiakaspalvelulla. Ehdin kahden sesongin aikana myymään hunajatuotteita Leipzigissa, Hallessa, Zwickaussa ja Plauenissa.

 

Pelimyyjän tehtävänä oli esimerkiksi pelien juontaminen, rahastus ja asiakkaiden houkuttelu. Työ vaati erityistä heittäytymiskykyä, sanavalmiutta, erilaisten ihmisten kanssa toimeentulemista ja luovuutta. Tärkeää oli myös olla tarkka rahan ja lipputuotteiden käsittelyssä. Työssä pääsi myös käyttämään kielitaitoa ulkomaalaisten asiakkaiden kanssa. Kesän lopussa sain Särkänniemeltä kunniamaininnan hyvästä työstä.

 

Toimin kahvilatyöntekijänä Operation Mobilization (OM) ylläpitämässä kahvilassa Itä-Saksassa, Hallessa. Kahvilan yhteydessä toimi myös taidegalleria ja kahvilassa järjestettiin viikottain konsertteja ja muita tapahtumia. Pääasiallinen vastuualueeni oli tarjoileminen, mikä kehitti nopeasti suullista saksan kielen taitoani. Opin myös ymmärtämään paikallisia murteita. Tarjoilun lisäksi tein kuumia/kylmiä juomia, valmistin pizzoja, tiskasin, imuroin ja huolehdin kahvilan somistamisesta. Kun kahvilassa oli erikoistapahtumia, muun muassa näyttelyiden avajaisia, olin myös usein kiireapuna. Saksalaisessa kahvilassa työskentely opetti minulle järjestelmällisyyttä, tehokkuutta ja asioiden priorisointia. Kahvilassa oli myös muita ulkomaalaisia, joten opin toimimaan osana monikansallista ryhmää. Lisäksi suoritin saksalaisen hygieniapassin.

 

Työskentelin kaksi kesää Särkänniemen Koiramäessä peli- ja puotimyyjänä sekä yhden talven ohjasin Särkänniemessä järjestettäviä lasten syntymäpäiväjuhlia. Puotimyyjän työhön kuului esimerkiksi kassatyöskentely, tavaroiden hyllyttäminen ja siistiminen. Syntymäpäiväohjaaja puolestaan huolehti syntymäpäiväjuhlien ohjelmasta, tarjoiluista, aikatauluista ja ylipäätään siitä, että juhlista tulee onnistuneet. Molemmissa töissä korostui iloinen asenne ja oma-aloitteisuus, sillä töitä tehtiin yleensä yksin.

Yhteystiedot