Työkielet

suomi – saksa – englanti – kiina – espanja – ruotsi

Kaikkein vahvimmat kieliparini ovat saksa–suomi ja englanti–suomi, ja näistä kielistä teen myös eniten käännöksiä. Yliopistossa pääaineeni oli saksan kääntäminen, ja olen myös työskennellyt useampaan otteeseen Saksassa sekä matkustellut saksankielisissä maissa. Saksan lisäksi myös englanti on minulle tärkeä kieli, jota tulee käytettyä päivittäin monissa eri konteksteissa.

Teen myös käännöksiä kiinasta (mandariini) suomeen. Innostus kiinan kieleen syttyi, kun olin vuoden vaihto-oppilaana Kiinan Nanjingissa opiskelemassa kiinan kieltä ja kultturia. Vaihtovuoden jälkeen opiskelin lisää Itä-Aasian tutkimusta ja mahdollisuuden tullen olen palannut Kiinaan matkustelemaan. Kiinalaisen elämäntyylin ymmärtämisen lisäksi olen saanut myös paljon kiinalaisia kontakteja. Olen päässyt tekemään muutamia käännöksiä kieliparissa englanti–kiina, ja näissä tapauksissa kääntämiäni tekstejä on lukenut läpi myös äidinkielenään kiinaa puhuvia henkilöitä ennen kuin olen palauttanut käännöksen asiakkaalle. Näin olen varmistanut käännöksen korkean laadun, vaikka kohdekieli ei olekaan ollut äidinkieleni. 

Edellä mainittujen lisäksi osaan espanjaa ja ruotsia. Espanjan opiskelun aloitin lukiossa ja jatkoin kieliopintoja myös yliopistossa, jossa suoritin kaikki tarjotut espanjan kielen ja kulttuurin perus- ja aineopinnot. Ruotsia olen luonnollisesti opiskellut ylä-asteelta lähtien, ja se on pysynyt vahvana vieraana kielenä, josta pystyn tekemään käännöksiä suomeen.

Palvelut

Käännökset: Olen erikoistunut tekniikan ja talouden erikoisaloihin, mutta käännän mielelläni myös muiden alojen tekstejä. Minulla on kokemusta muun muassa matkailualan tekstien kääntämisestä. Käännän mieluiten saksasta, englannista, kiinasta, espanjasta ja ruotsista äidinkieleeni suomeen, mutta myös suomesta kääntäminen on mahdollista lähdetekstistä riippuen.

Oikoluku: Teen oikolukuja suomenkielisiin teksteihin. Olen oikolukenut muun muassa opinnäytetöitä, suomeksi käännettyjä esitelmiä sekä puhelinsovellusten tekstejä.

Muut kielipalvelut: Kaipaatko jotakin muuta kieleen liittyvää palvelua? Ole rohkeasti yhteydessä, niin selvitetään miten voin olla avuksi!

Yhteystiedot